X

Nyhetslista

Publicerad den 11 december 2018

Försäljning av säkra varor och tjänster

Det var den internationella produktsäkerhets veckan den 12 -16 november. EU har lanserat en kampanj i syfte att informera om företagares ansvar för produktsäkerhet på nätet.

Det är företagarens ansvar att se till att varor och tjänster är säkra. För att underlätta den fria rörligheten på den inre marknaden är produktsäkerhetslagstiftningen lika inom hela EU/EES. När man ska släppa ut en tjänst på marknaden - importera eller distribuera – får man tänka på följande och ta reda på:

• Vilken lagstiftning som finns. Ofta ligger det ett EU-direktiv eller en EU-förordning som grund för produktlagstiftningen.
• Om det finns någon standard. Standarder är frivilliga att följa, men att prova en produkt mot standard är ett enkelt sätt att förvissa sig om att produkten uppfyller gällande krav.
• om produkten ska CE-märkas.
• Vilken roll och vilket ansvar man har.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (550)

Författare:

Kategorier: Nyheter december 2018

Tags: försäljning

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här