X

Nyhetslista

Publicerad den 17 mars 2017

Förslag på en vägskatt för lastbilar över 12 ton


Vägslitageskattekommittén har överlämnat sitt betänkande "Vägskatt" till regeringen. Kommittén har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag på utformningen av en avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar. Kommittén föreslår bland annat en vägskatt för svenska och utländska lastbilar och lastbilskombinationer på minst 12 ton. Undantag görs för vissa fordonskategorier (utryckningsfordon, veteranlastbilar m.fl.). Skatten tas ut för varje körd kilometer på statliga och kommunala vägar samt gator.

Uppdraget har varit att analysera och lämna förslag på hur en avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar kan utformas. Syftet med skatten är bland annat att den tunga trafiken i högre grad ska bära sina kostnader för samhällsekonomin. Skatten kan även bidra till att regeringens mål om att minska miljöpåverkan från transportsektorn kan nås. Skatten kan också bidra till att vissa långväga godstransporter flyttas från lastbil till t.ex. tåg och sjöfart. Vidare kan skatten öka möjligheterna till kontroll av regelefterlevnaden i stort bland de som utför tunga vägtransporter.

Kommittén föreslår en vägskatt för svenska och utländska lastbilar och lastbilskombinationer på minst 12 ton. Undantag görs för vissa fordonskategorier (utryckningsfordon, veteranlastbilar m.fl.). Skatten tas ut för varje körd kilometer på statliga och kommunala vägar samt gator.

Skatten tas ut med 0,38–1,69 kronor och bestäms utifrån lastbilens egenskaper (vikt, axlar, utsläppsklass och förekomsten av draganordning). Skatten för ett genomsnittligt fordon utan draganordning är cirka 0,60 kronor per kilometer och skatten för ett genomsnittligt fordon med draganordning är cirka 1,10 kronor per kilometer.

Dagens tidsbaserade vägavgift (vinjetten) upphör när vägskatten införs.

Den nya lagen ska enligt förslaget börja gälla den 1 maj 2021.

Betygsätt artikel:
5.0
Kommentarer (0)Antal visningar (1658)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2017

Tags: transport , skatt

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här