X

Nyhetslista

Publicerad den 19 september 2017

Farliga ämnen i konsumentvaror ska kartläggas

Kemikalieinspektionen kommer under hösten att kartlägga om det finns farliga kemikalier i material som är vanliga i konsumentvaror. Bland annat ska myndigheten med hjälp av konsultföretag undersöka innehållet i gummi, silikon och papper.
Ett viktigt syfte med detta är att kunna identifiera om det finns kemikalier som i dag inte regleras i lagstiftningen men som skulle behöva åtgärdas.

Kemikalieinspektionen har beslutat om fem kartläggningsprojekt som kommer att genomföras i höst. Myndigheten har genom upphandlingar anlitat konsultföretag som ska kartlägga följande områden:

• Kemikalier i gummi och silikon
• Kemikalier i papper och pappmaterial
• Kemikalier i intimhygienprodukter
• Mikroplast i kemiska produkter
• Kemikaliekrav i miljömärkning

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga farliga ämnen som ännu inte är begränsade inom EU i produkter och varor. Granskningen ska vara inriktad på varor och produkter som är tillgängliga för konsumenter. Uppdraget ska delredovisas till regeringen i september 2018 och slutredovisas i december 2020.

De nu beslutade kartläggningarna genomförs huvudsakligen under hösten 2017. Kartläggningen av intimhygienprodukter är kopplad till Kemikalieinspektionens pågående tillsynsprojekt om kemikalier i bland annat bindor, tamponger och menskoppar. Undersökningarna av mikroplast i kemiska produkter är kopplade till ett särskilt regeringsuppdrag som ska redovisas i december 2017.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (907)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2017

Tags: kemikalier

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här