X

Nyhetslista

Publicerad den 24 april 2017

Fortsatt arbete krävs för en giftfri miljö

Det svenska miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö kommer inte att kunna nås till 2020. Det konstaterar Kemikalieinspektionen i den årliga uppföljningen av miljömålen.

Naturvårdsverket har lämnat in den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Kemikalieinspektionen har bidragit till redovisningen med de delar som handlar om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och etappmålen för farliga ämnen. I uppföljningen slår Kemikalieinspektionen fast att målet inte är nått och inte heller kommer att nås med de åtgärder och styrmedel som redan finns eller är beslutade. Enligt uppföljningen går det inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Halterna av en del kända miljögifter minskar efter att ämnena har förbjudits, medan andra ämnen, som högfluorerade ämnen, samtidigt ökar. För fem av de åtta etappmålen bedöms delar av målen vara nära att nås inom några år efter uppsatt tid, men detta beror till stor del på hur EU-regelverken utvecklas.

I årets uppföljning konstaterar Kemikalieinspektionen att flera beslut som bidrar till att skydda barn mot farliga ämnen fattades på EU-nivå förra året, men att utvecklingen går långsamt. EU:s kemikaliemyndighet Echa har under året lagt till fem ämnen på den så kallade kandidatförteckningen, bland annat bisfenol A och det högfluorerade ämnet PFDA. Kandidatförteckningen innehåller nu 173 särskilt farliga ämnen som bör fasas ut och kan komma att kräva tillstånd enligt kemikalielagstiftningen Reach för att få fortsätta att användas. Om ämnena ingår i varor finns också särskilda informationskrav.

Kemikalieinspektionen presenterade förra året en nationell strategi för att minska användningen av högfluorerade ämnen (PFAS), som har förorenat grundvatten och dricksvattentäkter i Sverige. Regeringen har också beslutat att inrätta en samordningsgrupp (SamTox) för att tidigt kunna upptäcka och sätta in åtgärder mot nya potentiella kemikalierisker.

Kemikalieinspektionen pekar på att den ökade konsumtionen och produktionen av kemikalier och varor i världen leder till ökad spridning av farliga ämnen. Denna ökning sker framför allt i länder med bristfällig kemikaliekontroll. Enligt uppföljningen behövs särskild uppmärksamhet på kemikalier som inte bryts ner i naturen och på kemikalier som kan skada fortplantningen och barns utveckling.

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (946)

Författare:

Kategorier: Nyheter april 2017

Tags: kemikalier , miljömål

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här