X

Nyhetslista

Publicerad den 20 juni 2019

Höjda bötesstraff för företag

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet med förslag om att maxbeloppet för företagsbot ska höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor för allvarliga brott som begås av större företag. Syftet med lagförslaget är att ge företag tydliga incitament att organisera sig på ett sådant sätt att risken för brott i verksamheten minskas.

Straffrättsliga sanktioner mot företag är ett viktigt verktyg för att motverka brottslighet som begås inom deras verksamhet. Det ska till exempel gälla arbetsmiljöbrott.
Regeringen föreslår därför att företagets betalningsförmåga ska ha betydelse för företags-botens storlek när det är fråga om särskilt allvarlig brottslighet. I lagrådsremissen föreslås också att maxbeloppet ska höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor för allvarliga brott som begås i större företags verksamhet.

Förslaget innebär även att tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas genom att brott i fler verksamheter än tidigare ska kunna leda till företagsbot. Samtidigt utökas också möjligheterna att förelägga företagsbot genom strafföreläggande. Dessutom föreslår regeringen att svensk domstol ges utökad behörighet att döma över vissa internationella mutbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (552)

Författare:

Kategorier: Nyheter juni 2019

Tags: brott

Skriv ut

Fler länkar

  • RegeringenRegeringen föreslår höjda bötesstraff för företag

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här