X

Nyhetslista

Publicerad den 9 december 2016

Hantering av textilier

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag för hur hanteringen av textilier kan göras mer hållbar. Förslagen ska styra mot lång livslängd och ökad återanvändning av textilier och materialåtervinning av textilavfall, giftfria kretslopp samt en mer hållbar konsumtion och produktion.

Naturvårdsverket föreslår nu ett paket av åtgärder och styrmedel som riktar sig till alla delar av textilhanteringen från produktion till konsumtion och avfallshantering. Åtgärdsförslagen kompletterar varandra och bör helst genomföras samordnat. Det är bl a samarbete med textilbranschen, information till konsumenter och att avhjälpa juridiska hinder.

Naturvårdsverket föreslår följande nya mål: Till år 2025 ska mängden textilavfall i restavfallet minska med 60 procent gentemot basår 2015 och år 2025 ska 90 procent av separat insamlat textilavfall förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.


Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1382)
Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här