X

Nyhetslista

Publicerad den 8 maj 2020

Industribuller

Boverket har tagit fram allmänna råd och uppdaterad vägledning för omgivningsbuller utomhus från industriell och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär. Avsikten är att ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för sådant buller.

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer om hur föreskrifterna i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, bör tillämpas då nya bostadsbyggnader kan bli exponerade utomhus för industriellt och annat verksamhetsbuller. Buller från industriell verksamhet utgör omgivningsbuller enligt plan- och bygglagens definition.

För att det ska bli möjligt att bygga bostäder med god ljudmiljö utomhus i bullerutsatta delar av städer och tätorter är det viktigt att minimera exponeringen. Ett sätt är att arbeta med kompensationsåtgärder, exempelvis kan en bullerexponerad sida kompenseras med tillgång till en ljuddämpad sida. Andra delar i en bulleranpassning kan vara att säkerställa en god ljudmiljö på uteplatser och andra vistelseytor utomhus, anpassade lägenhetsplanlösningar och låga ljudnivåer inomhus.

De allmänna råden beskriver vilka ljudnivåer utomhus som bör kunna accepteras och vid behov föranleda kompensationsåtgärder enligt ovan. Det anges även när bostadsbebyggelse är olämplig ur bullersynpunkt.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (326)

Författare:

Kategorier: Nyheter maj 2020

Tags: industri , buller

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här