X

Nyhetslista

Publicerad den 6 juli 2017

Ja till kriterier för hormonstörande ämnen i EU

En majoritet av EU:s medlemsländer har godkänt EU-kommissionens förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Sverige röstade nej till förslaget, främst på grund av farhågor för att kriterierna inte kommer att ge ett tillräckligt starkt skydd för hälsa och miljö.

EU-kommissionens första förslag till kriterier för hormonstörande ämnen presenterades i juni 2016. Nu har en majoritet av medlemsländerna ställt sig bakom ett omarbetat förslag vid en omröstning i EU:s ständiga kommitté för växter, djur, livsmedel och foder. I nästa steg ska Europeiska rådet och EU-parlamentet ta ställning till förslaget.

EU:s livsmedelsmyndighet Efsa och kemikaliemyndigheten Echa har inlett arbetet med att ta fram en vägledning för farobaserad identifiering av hormonstörande ämnen. Vägledningen ska underlätta för sökande och myndigheter att identifiera hormonstörande ämnen med hjälp av kriterierna.

Hormonstörande ämnen kan orsaka cancer, påverka ämnesomsättningen och påverka människors förmåga att få barn. Foster och små barn är särskilt känsliga för påverkan. Om ett foster utsätts för ett hormonstörande ämne kan det även innebära ökad risk för att drabbas av sjukdomar i vuxen ålder. Det kan ta lång tid mellan att någon utsätts för ämnet fram till att eventuella effekter på hälsan upptäcks.

EU-kommissionens beslut om kriterier för hormonstörande ämnen har dragit ut på tiden. Sverige stämde därför EU-kommissionen för passivitet i frågan och fick 2015 rätt i en dom från EU-domstolens tribunal.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (898)

Författare:

Kategorier: Nyheter juli 2017

Tags: hormonstörande

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här