X

Nyhetslista

Publicerad den 14 juni 2018

Kemikalieinspektionen föreslår en begränsning för mellankedjiga klorparaffiner i elektronik

Kemikalieinspektionen föreslår att mellankedjiga klorparaffiner (MCCP) ska begränsas i elektrisk och elektronisk utrustning. Mellankedjiga klorparaffiner är klassificerade som miljöfarliga och en del av ämnena verkar uppfylla kriterierna för att vara persistenta, bioackumulerande och toxiska.

Kemikalieinspektionen har lämnat in ett förslag till EU-kommissionen om att införa en begränsning för mellankedjiga klorparaffiner inom EU:s RoHS-direktiv. Regelverket syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Mellankedjiga klorparaffiner används som mjukgörare och flamskyddsmedel i bland annat elektronik, främst i sladdar av PVC-plast i elektrisk och elektronisk utrustning. Ämnesgruppen kan finnas till exempel i nätverkssladdar, och i sladdar till tv-apparater och hushållsmaskiner.

Det finns risker för miljön och människors hälsa i och med utsläpp från avfallsbehandling av elektronik som innehåller mellankedjiga klorparaffiner. Vissa ämnen i gruppen verkar också uppfylla kriterierna för PBT-ämnen, det vill säga att de är svårnedbrytbara i miljön, ansamlas i levande organismer och är giftiga.

Ämnen med en bättre miljö- och hälsoprofil finns tillgängliga som alternativ till mellankedjiga klorparaffiner, men att gå över till alternativen kan innebära högre kostnader. En samhällsekonomisk analys som Kemikalieinspektionen låtit göra visar dock att de extra kostnaderna för en begränsning av mellankedjiga klorparaffiner är relativt låga, både för industrin och för konsumenterna.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (750)

Författare:

Kategorier: Nyheter juni 2018

Tags: kemikalier

Skriv ut

Fler länkar

  • KemikalieinspektionenKemikalieinspektionen föreslår en begränsning för mellankedjiga klorparaffiner i elektronik

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här