X

Nyhetslista

Publicerad den 6 november 2020

Kemikaliestrategi för hållbarhet i EU

EU-kommissionen har presenterat en ny kemikaliestrategi för hållbarhet med ambition och målsättningar för kemikaliepolitiken de närmaste åren. Strategin innehåller bland annat åtgärder som rör hormonstörande ämnen, farliga ämnen i varor och särskilt i varor som importeras till EU, kombinationseffekter och svårnedbrytbara kemikalier såsom PFAS.

EU:s kemikaliestrategi syftar till att förbättra skyddet för människor och miljön från skadliga kemikalier bland annat genom att förenkla och förstärka lagstiftningen samt öka kemikalieindustrins globala konkurrenskraft genom att utveckla säkra och hållbara kemikalier. Den är en del av en nollutsläppsvision för en giftfri miljö som meddelades i EU-kommissionens politiska agenda ”den gröna given”.

Strategin presenterar en hierarki för kemikaliehantering som utgår ifrån att främja utveckling av säkra och hållbara kemikalier samtidigt som problematiska ämnen i icke-nödvändiga användningar fasas ut.

Kemikaliestrategin motsvarar i princip den EU-strategi för en giftfri miljö som skulle ha tagits fram 2018 enligt det sjunde miljöhandlingsprogrammet. Sverige och Kemikalieinspektionen har länge arbetat för att få till stånd en strategi för en giftfri miljö som tar ett helhetsgrepp på kemikaliefrågorna på EU-nivå.

Parallellt med kemikaliestrategin publicerar EU-kommissionen även ett åttonde miljöhandlingsprogram och flera arbetsdokument bland annat en översyn över dagens lagstiftning som reglerar hormonstörande ämnen, en sammanställning över kunskapsläge, riskbedömningsmetodik och nuvarande regler kring kombinationseffekter samt ett faktaunderlag kring högfluorerade ämnen (PFAS) och bakgrunden till de åtgärder som föreslås i strategin.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (134)

Författare:

Kategorier: Nyheter november 2020

Tags: kemikalier

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här