X

Nyhetslista

Publicerad den 10 maj 2017

Konsumentverket startar Forum för miljösmart konsumtion

Flera av de stora miljöproblem som finns i dag hänger ihop med konsumtions- och produktionsmönster som inte är miljömässigt hållbara. Det gäller bland annat klimatpåverkan, resursanvändning och utsläpp av miljögifter.

Varor som privatpersoner köper kan påverka miljön i flera led, såväl vid tillverkning och användning som vid avfallshantering genom återvinning.

Detta är bakgrunden till varför regeringen nu ger Konsumentverket i uppdrag att bygga upp ett forum för miljösmart konsumtion. Syftet är att stimulera till kunskapsutbyten och samarbeten för att på så vis öka kunskapen på området. Ett annat syfte är att främja åtgärder och att ge bättre förutsättningar för en miljömässigt hållbar konsumtion.

Uppdraget ska genomföras efter samråd med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Energimyndigheten och andra berörda myndigheter.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (911)

Författare:

Kategorier: Nyheter maj 2017

Tags:

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här