X

Nyhetslista

Publicerad den 9 november 2018

Krav på att anmäla PFAS-ämnen till produktregistret

Kemikalieinspektionen har beslutat att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att uppgifter om PFAS ska rapporteras till produktregistret för första gången i februari 2020.

Den 1 januari 2019 ändrar Kemikalieinspektionen sina föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2017:7). Ändringen innebär att företag som i dag rapporterar till Kemikalieinspektionens produktregister även måste ange om produkterna innehåller avsiktligt tillsatta PFAS-ämnen. Detta gäller oavsett i vilken halt ämnena förekommer, men själva halten behöver inte anges.

Företag med en årlig omsättning under fem miljoner kronor är undantagna från kravet på PFAS-rapportering. Det första tillfället då företagen är skyldiga att lämna uppgifter om PFAS till produktregistret blir vid den rapportering som ska göras senast i februari 2020.

Sedan tidigare finns krav på att företag i Sverige ska registrera innehållet i kemiska produkter i Kemikalieinspektionens produktregister. Företagen ska lämna uppgifter om alla ämnen som förekommer i halter över 5 procent. Ämnen som är klassificerade som farliga ska redovisas oavsett i vilka halter de förekommer. Högfluorerade ämnen (PFAS) finns ofta i koncentrationer under 5 procent och de flesta av ämnena är i dag inte bedömda när det gäller farlighet. Detta innebär att PFAS i dag sällan behöver rapporteras till produktregistret.

Kemikalieinspektionen har tidigare i år inhämtat synpunkter på förslaget till ändrade föreskrifter från berörda aktörer. Efter att ha tagit del av synpunkterna justerade Kemikalieinspektionen det ursprungliga förslaget så att det enbart omfattar avsiktligt tillsatta PFAS. Kemikalieinspektionen har även anmält de ändrade föreskrifterna till EU-kommissionen.

Högfluorerade ämnen, PFAS, är extremt svårnedbrytbara i miljön och många är rörliga i marken. PFAS har förorenat dricksvatten på flera platser i Sverige. Syftet med Kemikalieinspektionens skärpta rapporteringskrav är att öka kunskapen om hur PFAS används. Med mer information om användningen blir det enklare att bedöma vilka åtgärder som kan behövas för att skydda hälsa och miljö.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (834)

Författare:

Kategorier: Nyheter november 2018

Tags: kemikalier , pfas

Skriv ut

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här