X

Nyhetslista

Publicerad den 8 mars 2019

Krav på incidentrapportering inom energisektorn från 1 mars

Från den 1 mars ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter som sker i deras nätverk och informationssystem. Det är viktigt att aktörer inom energisektorn identifierar och anmäler sig som samhällsviktig leverantör till Energimyndigheten. Incidentrapporteringen sker sedan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Rapportering av incidenter i samhällsviktiga nätverk och informationssystem är en viktig del av samhällets informations- och cybersäkerhet. För att kunna mildra konsekvenser och identifiera sårbarheter är det viktigt för samhället att incidenter rapporteras. Genom att hantera, analysera och rapportera incidenter läggs grunden för att ständigt förbättra den egna organisationens informationssäkerhetsarbete.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (579)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2019

Tags: energi , elsäkerhet

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här