X

Nyhetslista

Publicerad den 20 december 2017

Kriterier för hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel

En majoritet av EU:s medlemsländer har godkänt EU-kommissionens omarbetade förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel.

Kriterierna för hormonstörande ämnen i växtskyddsmedel har arbetats om eftersom EU-parlamentet i oktober hade invändningar mot ett undantag för vissa ämnen. Nu har en majoritet av medlemsländerna sagt ja till vetenskapligt baserade kriterier där det tidigare föreslagna undantaget inte längre finns med.

EU-kommissionen har under hösten publicerat vetenskapliga kriterier för hormonstörande egenskaper hos ämnen som används i biocidprodukter. Kriterierna för biocider ska tillämpas från den 7 juni 2018.

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har ett offentligt samråd om en teknisk vägledning för att genomföra kriterierna för både växtskyddsmedel och biocider. Samrådet pågår till och med den 31 januari 2018. Vägledningen ska underlätta för sökande och myndigheter att identifiera hormonstörande ämnen med hjälp av kriterierna.

Hormonstörande ämnen kan orsaka cancer, påverka ämnesomsättningen och påverka människors förmåga att få barn. Foster och små barn är särskilt känsliga för påverkan. Om ett foster utsätts för ett hormonstörande ämne kan det även innebära ökad risk för att drabbas av sjukdomar i vuxen ålder. Det kan ta lång tid från det att någon utsätts för ämnet fram till att eventuella effekter på hälsan upptäcks.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (714)

Författare:

Kategorier: Nyheter december 2017

Tags:

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här