X

Nyhetslista

Publicerad den 24 april 2017

Miljöfarligt ämne hittades i hemtextilier

Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga ämnen i 167 hemtextilier som påslakan, handdukar och filtar. Nästan en tiondel av textilierna innehöll ett miljöfarligt ämne som kommer att bli förbjudet 2021. I ett kuddfodral hittades också ett otillåtet färgämne.

I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen granskat sammanlagt 167 varor från 51 företag. Projektet har fokuserat på textilier som är vanliga i barns hemmiljö. Av de kontrollerade hemtextilierna var det 16 som innehöll nonylfenoletoxilat i halter över 0,01 viktprocent. Det innebär inte någon lagöverträdelse, men proverna skulle inte ha varit godtagbara enligt den begränsning som träder i kraft inom EU den 3 februari 2021.

Nonylfenoletoxilat bryts ner i naturen till det hormonstörande ämnet nonylfenol, som är giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer. EU:s beslut om ett förbud mot ämnet i textilier har kommit till efter ett förslag från Sverige.

En av de 167 textiler som analyserades i projektet innehöll otillåtna halter av ett ämne som är förbjudet sedan länge. Det var ett kuddfodral som innehöll bensidin, vilket är en nedbrytningsprodukt av ett azofärgämne. När azofärgämnen bryts ner kan de bilda aromatiska aminer och en del av dessa har bedömts vara cancerframkallande. Vissa kan ge allergi vid hudkontakt och de kan också vara giftiga för vattenlevande organismer.

Kemikalieinspektionen har anmält företaget som sålde kuddfodralet till åklagare för misstänkt miljöbrott. Företaget har slutat att sälja kuddfodralet och har inlett ett arbete med att ta fram rutiner för att se till att varorna i framtiden uppfyller kemikaliekraven i lagstiftningen.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (891)

Författare:

Kategorier: Nyheter april 2017

Tags: kemikalier

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här