X

Nyhetslista

Publicerad den 13 juni 2018

Myndigheter i 17 länder har kontrollerat kemikalier i leksaker

Myndigheter i 17 europeiska länder har genomfört en gemensam granskning av förbjudna ämnen i leksaker. Projektet har samordnats av Prosafe, en europeisk organisation för marknadskontroll.

Projektet startades bland annat för att skapa bättre förutsättningar för deltagarländerna att samarbeta i tillsynsärenden och har haft tre huvudsakliga syften:

• Utveckla metoder (best practise) och utbyta erfarenheter vid tillsyn av leksaker
• Upptäcka leksaker som inte uppfyller lagkraven och få bort dessa från marknaden
• Uppdatera prioriteringar för framtida tillsyn av leksaker

I projektet analyserades sammanlagt 255 mjuka plastleksaker, bland annat dockor, uppblåsbara leksaker och badleksaker. Inga otillåtna halter av bly, kadmium, organiskt tenn eller polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) upptäcktes i leksakerna. Däremot hittades förbjudna ftalater (främst DEHP), kortkedjiga klorparaffiner och bisfenol A.

Totalt 50 av de 255 testade leksakerna innehöll något förbjudet ämne. Varje land bidrog i snitt med 15 leksaker var. Två dockor som fanns på den svenska marknaden innehöll förbjudna, mjukgörande ftalater. Dessa två plastdockor ingick även i Kemikalieinspektionens projekt där myndigheten kontrollerade företag som tidigare anmälts till åklagare.

Resultaten från det projektet har Kemikalieinspektionen redovisat i en tillsynsrapport i februari 2018. De genomförda inspektionerna har varit stickprovskontroller med fokus på att hitta brister och speglar därför inte innehållet i alla leksaker på den europeiska marknaden.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (397)

Författare:

Kategorier: Nyheter juni 2018, Projekt

Tags: leksaker , kemikalier

Skriv ut

Fler länkar

x

Aktuellt

I och med Covid-19 finns nu en ny lag gällande större sammankomster. Vi uppdaterar sidan Lagnytt löpande så fort ny information om lagar finns.
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här