X

Nyhetslista

Publicerad den 13 juni 2018

Myndigheter i 17 länder har kontrollerat kemikalier i leksaker

Myndigheter i 17 europeiska länder har genomfört en gemensam granskning av förbjudna ämnen i leksaker. Projektet har samordnats av Prosafe, en europeisk organisation för marknadskontroll.

Projektet startades bland annat för att skapa bättre förutsättningar för deltagarländerna att samarbeta i tillsynsärenden och har haft tre huvudsakliga syften:

• Utveckla metoder (best practise) och utbyta erfarenheter vid tillsyn av leksaker
• Upptäcka leksaker som inte uppfyller lagkraven och få bort dessa från marknaden
• Uppdatera prioriteringar för framtida tillsyn av leksaker

I projektet analyserades sammanlagt 255 mjuka plastleksaker, bland annat dockor, uppblåsbara leksaker och badleksaker. Inga otillåtna halter av bly, kadmium, organiskt tenn eller polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) upptäcktes i leksakerna. Däremot hittades förbjudna ftalater (främst DEHP), kortkedjiga klorparaffiner och bisfenol A.

Totalt 50 av de 255 testade leksakerna innehöll något förbjudet ämne. Varje land bidrog i snitt med 15 leksaker var. Två dockor som fanns på den svenska marknaden innehöll förbjudna, mjukgörande ftalater. Dessa två plastdockor ingick även i Kemikalieinspektionens projekt där myndigheten kontrollerade företag som tidigare anmälts till åklagare.

Resultaten från det projektet har Kemikalieinspektionen redovisat i en tillsynsrapport i februari 2018. De genomförda inspektionerna har varit stickprovskontroller med fokus på att hitta brister och speglar därför inte innehållet i alla leksaker på den europeiska marknaden.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (649)

Författare:

Kategorier: Nyheter juni 2018, Projekt

Tags: leksaker , kemikalier

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här