X

Nyhetslista

Publicerad den 2 juni 2017

Myndigheter stärker samarbetet för att minska riskerna med högfluorerade ämnen

37 myndigheter och forskningsinstitutioner har kommit överens om att utöka sitt samarbete för att hantera problemen med högfluorerade ämnen (PFAS). Myndigheterna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.

Högfluorerade ämnen är extremt svårnedbrytbara och har förorenat dricksvattnet på flera platser i Sverige. Avsiktsförklaringen innebär att myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden ska bidra till utökat samarbete för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS. Kommunikationen mellan myndigheterna ska öka för att förbättra riskbedömning, regelutveckling, miljöövervakning, forskning, teknikutveckling och tillsyn när det gäller högfluorerade ämnen. Den offentliga tillsynen ska förbättras och vid behov ska myndigheterna ta fram tillsynsvägledning.

De 37 myndigheterna och forskningsinstitutionerna planerar också att ytterligare kartlägga bakgrundshalter, förorenade områden och människors exponering för högfluorerade ämnen. Myndigheterna ska medverka till att nya tekniker utvecklas och används för provtagning, analys, vattenrening och sanering av områden som förorenats av PFAS.

Av avsiktsförklaringen framgår även att myndigheterna planerar att samarbeta för att vid behov ta fram regler och råd eller vidta andra åtgärder. Myndigheterna ska föra dialog med berörda aktörer för att stimulera att användningen av högfluorerade ämnen fasas ut. De myndigheter som skrivit på avsiktsförklaringen vill dessutom aktivt informera allmänheten om PFAS och om vad myndigheterna gör.

Högfluorerade ämnen (PFAS) används i många olika produkter, till exempel i brandskum, textilier, livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel och kosmetika. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och många är vattenlösliga och rörliga i marken. Högfluorerade ämnen riskerar att förorena vattendrag och dricksvattentäkter när de kommer ut i miljön.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1005)

Författare:

Kategorier: Nyheter juni 2017

Tags: pfas , högfluorerande

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här