X

Nyhetslista

Publicerad den 11 maj 2017

Nationellt arbetsmiljöcentrum och ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Regeringens arbetsmiljöpolitik ska bidra till en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, olycksfall och motverkar att människor utestängs från arbetslivet. I samband med den arbetsmiljöstrategi som regeringen presenterade förra året tillsattes två utredningar som har överlämnats nu.

Utredningen ‘Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (SOU 2017:28)’ föreslår att ett nationellt arbetsmiljöcentrum inrättas och att centrumet ska ha som uppgift att samla in och sprida kunskap om arbetsmiljö, samt bidra till kunskapsutvecklingen inom arbetsmiljöområdet. Centrumet ska på olika sätt verka för att forskningsbaserad kunskap blir mer tillgänglig och kommer till nytta i det praktiska arbetsmiljöarbetet. Utredningen föreslår vidare att centrumet ska utvärdera och analysera arbetsmiljöpolitiken och dess effekter och att verksamheten ska ha särskild tyngdpunkt på arbetsmiljön i kvinnodominerade branscher och arbetsplatser. Centrumet ska även stärka Sveriges internationella engagemang i arbetsmiljöfrågor.

Utredningen ‘Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24)’ konstaterar att arbetsmarknaden är under förändring och att det är viktigt att bevaka utmaningarna som förändringen för med sig i form av bland annat oklar ansvarsfördelning och delvis förändrad struktur på arbetsmarknaden. Det kan också finnas skäl att undersöka hur arbetsmiljöregelverket är utformat ur ett genusperspektiv, att se över samordningsansvaret och att överväga ett utökat rådighetsansvar.

De regionala skyddsombuden har en viktig roll i att uppmärksamma arbetsmiljörisker när det gäller arbetsställen som saknar ett organiserat lokalt skyddsarbete i form av lokala skyddsombud eller skyddskommittéer. Så kan till exempel vara fallet när det gäller rörliga eller tillfälliga arbetsplatser och branscher med allmänt stor omsättning av anställda. Utredningen föreslår att regionala skyddsombud ska få utses även för arbetsplatser där ett fackförbund inte har någon medlem, men där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med fackförbundet. Fortfarande ska dock gälla att det inte finns skyddskommitté på arbetsstället
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1007)

Författare:

Kategorier: Nyheter maj 2017

Tags: arbetsmiljö , skyddsombud , arbetsliv

Skriv ut

Fler länkar

  • RegeringenNationellt arbetsmiljöcentrum och ökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här