X

Nyhetslista

Publicerad den 28 maj 2020

Nu förbjuds mentol- och klickcigaretter

Den 20 maj försvinner mentolcigaretterna och de så kallade klickcigaretterna från handeln. Efter det datumet får nämligen cigaretter och rulltobak inte längre säljas om de har karakteristisk smak.

Smaksättning av cigaretter och rulltobak förbjöds i Sverige redan 2016. Men den 20 maj 2020 upphör de övergångsregler som gjort att vissa typer av cigaretter med mentolsmak fortfarande har fått säljas.

I det så kallade tobaksproduktsdirektivet definieras karakteristisk smak som en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser. Tillsatserna kan vara till exempel frukt, kryddor, örter, alkohol, karamell, mentol eller vanilj och är märkbara före eller under användningen av tobaksvaran.

Förbudet mot tobaksvaror med karakteristisk smak utesluter inte användningen av enskilda tillsatser, men innebär att tillverkarna måste minska mängden av tillsatsen eller kombinationen av tillsatser i sådan utsträckning att tillsatserna inte längre leder till karakteristisk smak.

Att skydda unga från tobakens skadeverkningar är en prioriterad fråga för Folkhälsomyndigheten, därför finns tillsyn över regelefterlevnaden av förbudet med i tillsyns- och marknadskontrollplanen för 2020.

Folkhälsomyndigheten får i sin tillsynsverksamhet besluta om de förelägganden eller förbud som behövs för att tillverkare ska följa lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen. Beslut och förelägganden kan förenas med vite.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (314)

Författare:

Kategorier: Nyheter maj 2020

Tags: tobak

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här