X

Nyhetslista

Publicerad den 11 maj 2017

Ny elsäkerhetsförordning och tre nya föreskrifter

Regeringen har fattat ett beslut om en ny elsäkerhetsförordning. Elsäkerhetsverket beslutade därefter att anta tre nya myndighetsföreskrifter. Förordningen och föreskrifterna ansluter till elsäkerhetslagen, som träder i kraft den 1 juli 2017.

Den nya elsäkerhetsförordningen ersätter elinstallatörsförordningen, starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk materiel.

Elsäkerhetsförordningen innehåller dels bestämmelser som har förts över från de upphävda förordningarna, dels nya bestämmelser som följer av den nya elsäkerhetslagen.

Nyheterna i elsäkerhetsförordningen omfattar bestämmelser om registrering av elinstallationsföretag, register över elinstallatörer och elinstallationsföretag samt bemyndiganden för Elsäkerhetsverket.

De tre nya föreskrifterna är:

•Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd (2017:2) om elinstallationsarbete
•Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:3) om elinstallationsföretag och om utförande av elinstallationsarbete
•Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2017:4) om auktorisation som elinstallatör

Föreskrifterna ansluter till innehållet i elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen och genomför elbehörighetsreformen fullt ut.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1237)

Författare:

Kategorier: Nyheter maj 2017, Regeländring

Tags: el

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här