X

Nyhetslista

Publicerad den 16 mars 2017

Ny modell för beräkning av utsläpp från lösningsmedelsanvändning


På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL, inom ramen för SMED-konsortiet, tagit fram en ny beräkningsmodell för att uppskatta Sveriges utsläpp av flyktiga organiska föreningar och koldioxid från användning av produkter innehållande lösningsmedel. Modellen ska möta internationella rapporteringskrav enligt FN:s Luftvårds- och Klimatkonvention, samt stödja behov vid uppföljning av de nationella miljömålen.

Utöver att generera uppgifter för internationell rapportering så gör den nya modellen det möjligt att testa olika typer av emissionsfaktorer inom lösningsmedelsanvändningen, vilket underlättar bedömningen av lämpliga åtgärder för minskade utsläpp. Modellen kan dessutom generera utsläpp per användarkategori, som till exempel industri eller konsument, och produktgrupp som till exempel färg, vilket sedan kan användas vid uppföljning av de svenska miljökvalitetsmålen.

År 2015 var avdunstning från lösningsmedel vid produktanvändning den enskilt största källan för utsläpp av flyktiga organiska föreningar i Sveriges luft- och klimatrapportering.

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1076)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2017, Projekt

Tags: lösningsmedel

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här