X

Nyhetslista

Publicerad den 4 september 2018

Ny teknisk anpassning av regler för klassificering och märkning

CLP-förordningen har uppdaterats för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Ändringen innebär att ämnesnamn nu finns på svenska för alla ämnen och ämnesgrupper som förekommer i bilaga VI till förordningen. CLP-förordningen innehåller regler för att klassificera, märka och förpacka kemiska produkter. Detta är den elfte tekniska anpassningen av CLP-förordningen (ATP11).

I bilaga VI till CLP-förordningen finns en förteckning över ämnen med harmoniserad, EU-gemensam klassificering och märkning. Bilagan har nu översatts till alla officiella EU-språk. Det innebär att de kemiska namnen nu anges på svenska i den svenska språkversionen av CLP-förordningen. Tidigare har namnen på ämnena i bilaga VI endast angetts på engelska i samtliga språkversioner.

Enligt CLP-förordningen måste märkningen skrivas på det eller de officiella språk som gäller i det medlemsland där ämnet eller blandningen släpps ut på marknaden. För produkter som säljs i Sverige ska informationen i märkningen finnas på svenska. Det gäller även namn på de ämnen som ska anges i märkningen. För ämnen som finns på bilaga VI till CLP-förordningen bör i första hand det kemiska namn som anges i bilagan användas för att identifiera ämnet i märkningen.

Ändringen innebär att man kan behöva uppdatera märkningen för kemiska produkter som släpps ut på marknaden, så att de kemiska namnen överensstämmer med de som anges i bilaga VI.

För att ge leverantörer av ämnen och blandningar tid att anpassa märkningen och förpackningen till de nya bestämmelserna om översättning och möjlighet att sälja ut befintliga lager finns det inga krav på att följa de nya bestämmelserna omedelbart. Ändringen ska tillämpas från och med den 1 december 2019, men får tillämpas redan nu.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (714)
Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här