X

Nyhetslista

Publicerad den 20 december 2019

Nya bestämmelser gällande biobränslen

Förnybartdirektivet har förändrats och bestämmelserna utökats. Det innebär att fler aktörer inom biobränslen kommer att omfattas av hållbarhetskriterier. En stor andel av Sveriges producenter och användare av biobränslen måste göra anpassningar för att kunna uppfylla kraven som träder i kraft i mitten av 2021.

I de nya bestämmelserna omfattas även fasta och gasformiga biobränslen. Tidigare gällde endast bestämmelserna för biodrivmedel och flytande biobränslen. Energimyndigheten lämnar idag in en rapport till regeringen om hur Sverige kan genomföra bestämmelserna om hållbarhetskriterier i det reviderade EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara källor, förnybartdirektivet.

"Om inte aktörerna kan verifiera att produktionen uppfyller kriterierna är de inte berättigade stöd"
De nya bestämmelserna innebär exempelvis att ägare av större anläggningar som producerar el, värme och kyla måste kunna verifiera att biobränslet som används i produktionen uppfyller specifika kriterier för hållbarhet och minskade växthusgasutsläpp.

Hållbarhetskriterierna för fasta och gasformiga biobränslen kommer att träda i kraft från mitten av 2021. I direktivet finns detaljerade bestämmelser om hur kontrollen av anläggningarna ska ske.

Energimyndigheten föreslår i utredningen att den befintliga lagen om hållbarhetskriterier utökas med nya bestämmelser om kontroll för fasta och gasformiga bränslen för el, värme och kyla. Samtidigt föreslår myndigheten olika anpassningar av regelverket i syfte att underlätta för de aktörer som träffas av bestämmelserna. Myndigheten pekar också på en rad frågeställningar som behöver utredas eller hanteras under det fortsatta genomförandet.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (356)

Författare:

Kategorier: Nyheter december 2019, Regeländring

Tags: biobränsle

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här