X

Nyhetslista

Publicerad den 18 maj 2018

Nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor från 1 juli

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 2018:3 föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor börjar gälla 1 juli och ersätter då MSBFS 2014:5 om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

MSB:s nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor börjar gälla samtidigt som Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5. MSB:s och Naturvårdsverkets föreskrifter är nu samordnade så att de tekniska kraven på cisterner för brandfarliga vätskor överensstämmer.

Naturvårdsverket föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor börjar gälla den 1 juli 2018 och ersätter då NFS 2003:24.

Nytt i MSB:s föreskrifter

• Cisterner som tidigare reglerats av Naturvårdsverket regleras nu av MSB
• Skärringkopplingar, klämringkopplingar och presskopplingar tillåts på vissa villkor även för ledningar av stål
• Kravet på flamskydd utgår och ersätts av ATEX-direktivets krav.
• Möjlighet för kommande CE-märkning enligt maskindirektivet finns med redan nu
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1233)

Författare:

Kategorier: Nyheter maj 2018, Regeländring

Tags: cisterner , brandfarligt

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här