X

Nyhetslista

Publicerad den 10 mars 2021

Nya föreskrifter om informationssäkerhet för energisektorn

Energimyndigheten har nu tagit fram sektorsspecifika föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem inom energisektorn, även känt som NIS-lagstiftningen.

Lagstiftningen ställer krav på att berörda leverantörer inom energisektorn ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete och rapportera it-incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten.

Energimyndighetens föreskrifter tar fram ett antal grundläggande informationssäkerhetskrav och är framtagna för att påvisa varifrån branschaktörerna ska fortsätta att utveckla sitt informationssäkerhetsarbete.

NIS-lagstiftningen har funnits på plats sedan 2018 med lag, förordning, föreskrifter från MSB och föreskrifter från utpekad tillsynsmyndighet för respektive sektor. För energisektorn är Energimyndigheten tillsynsmyndighet.

Föreskrifter om informationssäkerhet

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem inom energisektorn (STEMFS 2021:3), föreskriften träder i kraft den 1 mars 2021.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (132)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: energi , elsäkerhet

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här