X

Nyhetslista

Publicerad den 5 januari 2021

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

Från 1 januari 2021 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods ADR-S 2021 (MSBFS 2020:9) och RID-S 2021 (MSBFS 2020:10). Nu gällande föreskrifter MSBFS 2018:5 och MSBFS 2018:6 får tillämpas som längst till och med den 30 juni 2021.

Den 1 januari 2021 träder följande föreskrifter i kraft:

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:9) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021), och
• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBSF 2020:10) om transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021)

I föreskrifterna har främst ändringar införts i de internationella bestämmelserna i bilaga A och B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S. Vissa ändringar har även gjorts i bestämmelserna som endast gäller för nationella transporter, bilaga S, till ADR-S och RID-S. Här kan särskilt ändringar i del 10 i ADR-S nämnas gällande att övergångsbestämmelser för vissa tankar har löpt ut och därmed tas bort.

I konsekvensutredningen till de båda föreskrifterna framgår de ändringar som MSB anser är av större karaktär.
Betygsätt artikel:
5.0
Kommentarer (0)Antal visningar (465)

Författare:

Kategorier: Nyheter januari 2021, Regeländring

Tags: transport

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här