X

Nyhetslista

Publicerad den 16 mars 2021

Nya föreskrifter om uppgifter om kommunalt avfall

Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter som reglerar vilka uppgifter om kommunalt avfall som årligen ska lämnas av kommuner och de aktörer som transporterar kommunalt avfall utomlands. Första rapporteringen gäller 2021 och ska göras senast den 30 juni 2022.

Flera återvinningsmål höjs

De nya föreskrifterna (NFS 2020:10 om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall) är en konsekvens av beslut av Europeiska unionens råd om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. En av ändringarna gällde höjda återvinningsmål.

Nya återvinningsmål för kommunalt avfall

Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ha ökat till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 viktprocent och 2035 till minst 65 viktprocent. Samma mål har också beslutats vara ett etappmål i det svenska miljömålssystemet.

För att säkerställa att Sverige har underlag för rapportering till EU och uppföljning av etappmål ska alla kommuner årligen lämna uppgifter till Naturvårdsverket om det kommunala avfall som samlas in i kommunen. Krav på lämnande av uppgifter gäller även de aktörer som avser transportera kommunalt avfall utomlands.

Bakgrund

Att gå från avfall till resurs var ett av huvudmålen när Europeiska unionens råd 2018 beslutade om revideringar i avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering.

Samtliga ändringar i avfallspaketet ska genomföras senast 2025. Flera av regeländringarna började gälla den 5 juli 2020 medan vissa bestämmelser, som separat insamling av biologiskt avfall och textilavfall, börjar tillämpas senare.

I Sverige införlivar vi ändringarna bland annat genom miljöbalken, avfallsförordningen, deponeringsförordningen och genom Naturvårdsverkets föreskrifter.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (108)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: avfall

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här