X

Nyhetslista

Publicerad den 9 mars 2021

Nya krav vid hudexponering av mineraloljor

Nya krav på mineraloljor som tidigare har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor började gälla den 20 februari 2021.

Arbete som innebär hudexponering för mineraloljor som tidigare har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor (nedan kallat gamla använda mineraloljor) omfattas nu av vissa särskilda krav för carcinogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen.

Kraven gäller mineraloljor som

• är använda (enbart använda mineraloljor inte nya), och
• har använts för att smörja och kyla rörliga delar i en förbränningsmotor
Vid användning av dessa mineraloljor så bildas det ämnen som är carcinogena. Får man dessa mineraloljor på huden finns det risk att få cancer.

De särskilda kraven innebär att arbetsgivaren

• får utökade krav när det gäller vad som ska finnas med i den dokumentera riskbedömningen,
• alltid ska ta fram skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner och
• ska föra register över de arbetstagare som utsatts för en exponering som kan innebära risk för ohälsa

Registerkravet blir främst aktuellt om det sker en olycka. Arbetsgivaren bör föra register på arbetstagare som har fått större mängder gammal använd mineralolja på huden.
Det behövs inget register vid normal hantering som sker med användning av skyddshandskar. Dessa skyddshandskar ska bytas vid övergång till annat arbete. Register behöver normalt inte heller föras om små mängder vid enstaka tillfällen har kommit på arbetstagarnas hud.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (168)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: arbetsmiljö

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här