X

Nyhetslista

Publicerad den 30 oktober 2020

Nya regler för detaljplaner

Boverket har beslutat om nya regler för detaljplaner. Reglerna gäller både detaljplanens innehåll och hur informationen ska hanteras digitalt. Reglerna gäller från den 1 oktober.

De nya reglerna anger vilka planbestämmelser som får användas, vad som ingår i varje planbestämmelse och oftast också hur de ska formuleras. Regler styr också hur detaljplanens information ska hanteras digitalt, till exempel att viss information ska vara digitalt kopplad till detaljplanen och att alla planbestämmelser ska ha en viss bestämmelsekod.

När reglerna träder i kraft publiceras en ny version av Planbestämmelsekatalogen. Genom att använda katalogen så uppfylls kraven i plan- och bygglagen och i de nya reglerna om planbestämmelser.

De nya reglerna påverkar alla som producerar detaljplaner och som har en roll i detaljplaneprocessen. Det innebär bland annat att alla kommuner, länsstyrelser, andra myndigheter, domstolar och systemleverantörer som utvecklar programvaror för att ta fram och hantera detaljplaner berörs.

Reglerna träder i kraft den 1 oktober 2020. Kommunerna får tillämpa reglerna direkt, men måste inte göra det. Reglerna gäller fullt ut för detaljplaner som påbörjas efter den 31 december 2021.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (155)

Författare:

Kategorier: Nyheter oktober 2020

Tags:

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här