X

Nyhetslista

Publicerad den 8 januari 2021

Nya regler med den tillfälliga pandemilagen

Idag beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen idag fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

Folkhälsomyndigheten har med stöd av begränsningsförordningen tagit fram mer detaljerade föreskrifter. För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Folkhälsomyndigheten kommer också i föreskrifter ta fram anvisningar för hur trängsel kan undvikas. Det kan vara alternativa lösningar till fysiska köer eller att besökare anvisas till en särskilt angiven in- eller utgång.

Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max 8 personer.

Länsstyrelserna har tillsynsansvaret för att se till att dessa regler följs. Länsstyrelsen i Dalarnas län får en samordnade roll. Om bestämmelserna inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden som får förenas med vite, till exempel det kan också bli tal om stängning för de som inte följer reglerna. Folkhälsomyndigheten kommer att ge vägledning kring hur tillsynsarbetet ska bedrivas.

Regeringen har i detta inledande skede valt att reglera sådana verksamheter där behovet i nuläget utifrån smittspridningsläget bedöms som störst, och kommer att återkomma om andra åtgärder som kan bli aktuella att genomföra med stöd av den nya tillfälliga covid-19-lagen.
Betygsätt artikel:
5.0
Kommentarer (0)Antal visningar (324)

Författare:

Kategorier: Nyheter januari 2021, Corona, Covid 19

Tags: Corona , Covid 19

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här