X

Nyhetslista

Publicerad den 17 mars 2017

Nyheter i f-gasförordningen


Det är dags för operatörer som handhar f-gaser att rapportera för året 2016. Rapporteringen ska lämnas in senast 31 mars. F-gaser står för fluorerade gaser och de har stor påverkan på klimatet. Den nya svenska f-gasförordningen 2016:1128 innebär en del förändringar när det gäller rapportering jämför med tidigare.

Nytt för rapporteringen som gäller 2016 och ska göras nu är att även mobila utrustningar för kyla, luftkonditionering och värme ska rapporteras. De flesta berörda har sedan tidigare varit skyldiga att registrera uppgifter om bl.a. läckagekontroll. Det betyder att de uppgifter som ska rapporteras bör finnas hos operatören. De mobila utrustningar som ska rapporteras är de som innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalent köldmedium. Mobil utrustning ska rapporteras till den kommun där bolaget har sitt säte.

För stationära anläggningar med mer än 10 kg köldmedia och som sedan tidigare har rapporterats så är det även i år 10 kg köldmedia som är gränsen för rapportering. Det beror på att det var den gränsen som gällde under 2016. Vid rapporteringen vid samma tid nästa år kommer gränsen att ha ändrats till 14 ton koldioxidekvivalent.

Nytt är även att anläggningar med elektriska brytare eller organisk Rankinecykel (ångkraftcykel) med minst 14 ton koldioxidekvivalent köldmedium ska rapporteras in.

 Det är fler uppgifter som ska rapporteras än tidigare. De tillkomna uppgifterna är:

  • Total mängd omhändertagna och återvunna köldmedier från utrustningen under senaste kalenderåret
  • Om installerad mängd f-gas kommer från återanvändning eller regenerering
  • Om utrustning har nedmonterats (skrotats)
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1380)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2017, Regeländring

Tags: fluorerade

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här