X

Nyhetslista

Publicerad den 16 mars 2017

Nytt mål för ekologiskt i Sverige


Regeringen har beslutat om ett nytt nationellt mål för ekologiska livsmedel och har presenterat en handlingsplan för att nå målen i livsmedelsstrategin.

Ett av målen i strategin är ett nationellt inriktingsmål som säger att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030. Ett annat nationellt mål är att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1065)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2017

Tags: livsmedel , mat , ekologiskt

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här