X

Nyhetslista

19

mar

2021

Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

Författare:
I maj 2018 antogs en ny EU-förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, som ersätter den nuvarande EU-förordningen på området. Regeringen föreslår i lagrådsremissen ändringar i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden för att anpassa svensk lagstiftning till förordningen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (50)
Betyg: Inga betyg

16

mar

2021

Nya föreskrifter om uppgifter om kommunalt avfall

Författare:
Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter som reglerar vilka uppgifter om kommunalt avfall som årligen ska lämnas av kommuner och de aktörer som transporterar kommunalt avfall utomlands. Första rapporteringen gäller 2021 och ska göras senast den 30 juni 2022.
Kommentarer (0)
Antal visningar (38)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: avfall

16

mar

2021

Nya regler för Nyckelhålsmärkt

Författare:
Nu ska det bli ännu enklare för konsumenter att välja hälsosamt. Från och med den 1 mars gäller nya regler för vilken mat som företag får märka med hälsomärkningen Nyckelhålet. Då är tanken att fler typer av produkter ska kunna märkas, så att det blir mer växtbaserad mat och fler nyttiga färdigrätter med Nyckelhålet i butikshyllan.
Kommentarer (0)
Antal visningar (44)
Betyg: Inga betyg

16

mar

2021

Verktyg för märkning av livsmedel inom EU

Författare:
Nu finns FLIS, ett nytt EU-gemensamt hjälpmedel för märkning av livsmedel på EU-kommissionens webbplats. Det hjälper företag att snabbt ta reda på vilka uppgifter olika livsmedel och livsmedelsgrupper ska vara märkta med när de säljs inom EU.
Kommentarer (0)
Antal visningar (57)
Betyg: Inga betyg

16

mar

2021

Nytt dricksvattendirektiv kontrollerar fler ämnen

Författare:
EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten. Bland nyheterna finns gränsvärden och krav på att bland annat PFAS och bisfenol A kontrolleras. Det ställs också krav på att göra riskbedömningar tidigare i dricksvattenkedjan. Sverige har två år på sig att föra in direktivet i svensk lagstiftning.
Kommentarer (0)
Antal visningar (356)
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här