X

Nyhetslista

6

maj

2021

Riktad tillsyn med fokus på smittspridning

Författare:
Arbetsmiljöverket har påbörjat en riktad tillsynsinsats med fokus på smittspridning av covid-19 av bland annat skolor och större byggprojekt.
Kommentarer (0)
Antal visningar (29)
Betyg: Inga betyg

6

maj

2021

Fem år med OSA-föreskrifterna

Författare:
Arbetsmiljöverket har i drygt 5 300 inspektionsärenden använt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som infördes den 31 mars 2016. Reglerna kom till för att göra det enklare för arbetsgivare att arbeta förebyggande mot ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.
Kommentarer (0)
Antal visningar (40)
Betyg: Inga betyg

23

mar

2021

Skärpt kontroll över explosiva varor

Författare:
I syfte att öka kontrollen över de som befattar sig med explosiva varor och bidra till att bryta denna utveckling föreslår regeringen ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den nuvarande tillståndsprövningen föreslås bli mer omfattande.
Kommentarer (0)
Antal visningar (70)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: explosiv

23

mar

2021

Hållbarhetskriterier i förnybartdirektivet

Författare:
I promemorian föreslås ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, i lagen (2011:1200) om elcertifikat och i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Kommentarer (0)
Antal visningar (88)
Betyg: Inga betyg

23

mar

2021

Insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

Författare:
Illegal avfallshantering är ett växande problem både nationellt och internationellt, vilket kan få stora konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Därför har regeringen beslutat om uppdrag till ett flertal myndigheter, som ska ta fram konkreta förslag på åtgärder.
Kommentarer (0)
Antal visningar (62)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: avfall

12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här