X

Nyhetslista

22

mar

2021

Riktad tillsyn med fokus på smittspridning

Författare:
Arbetsmiljöverket har påbörjat en riktad tillsynsinsats med fokus på smittspridning av covid-19 av bland annat skolor och större byggprojekt.
Kommentarer (0)
Antal visningar (378)
Betyg: Inga betyg

19

mar

2021

Tydligare regelverk gällande medicinteknik

Författare:
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att anpassa svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området. Den nya regleringen om medicintekniska produkter syftar till att skapa enklare och tydligare regler som ska främja innovation och gränsöverskridande handel, samt garantera patientsäkerheten.
Kommentarer (0)
Antal visningar (91)
Betyg: Inga betyg

19

mar

2021

Nya behovs- och miljöbedömningar i plan- och bygglagen

Författare:
För att säkerställa att bestämmelserna i plan- och bygglagen är förenliga med direktivet om miljökonsekvensbedömningar, MKB-direktivet, föreslår regeringen ett antal lagändringar som har överlämnats till Lagrådet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (86)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: bygg

19

mar

2021

Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

Författare:
I maj 2018 antogs en ny EU-förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, som ersätter den nuvarande EU-förordningen på området. Regeringen föreslår i lagrådsremissen ändringar i lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och lagen (1994:1708) om EU:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utvecklingen av landsbygden för att anpassa svensk lagstiftning till förordningen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (82)
Betyg: Inga betyg

16

mar

2021

Nya föreskrifter om uppgifter om kommunalt avfall

Författare:
Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter som reglerar vilka uppgifter om kommunalt avfall som årligen ska lämnas av kommuner och de aktörer som transporterar kommunalt avfall utomlands. Första rapporteringen gäller 2021 och ska göras senast den 30 juni 2022.
Kommentarer (0)
Antal visningar (67)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: avfall

12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här