X

Nyhetslista

5

jan

2021

Nya föreskrifter om transport av farligt gods

Författare:
Från 1 januari 2021 gäller nya föreskrifter om transport av farligt gods ADR-S 2021 (MSBFS 2020:9) och RID-S 2021 (MSBFS 2020:10). Nu gällande föreskrifter MSBFS 2018:5 och MSBFS 2018:6 får tillämpas som längst till och med den 30 juni 2021.
Kommentarer (0)
Antal visningar (320)
Betyg: 5.0

5

jan

2021

Nya narkotikaprekursorer i EU

Författare:
Röd fosfor samt ytterligare sex ämnen utan känd industriell användning regleras snart som narkotikaprekursorer i hela EU genom Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1737. Det innebär vissa krav på verksamheter som hanterar dessa ämnen. Företag som redan har en ansökan under handläggning behöver inte ansöka på nytt. Läkemedelsverket kommer ge möjlighet till komplettering av ansökan under handläggningen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (74)
Betyg: Inga betyg

18

dec

2020

Några viktiga förbud och regler 2021

Författare:
Kemikalieinspektionen informerar om några av de kommande förbud och regeländringar som träder i kraft under 2021. Det gäller bland annat krav på att lämna giftinformation till Echa och förbud mot impregneringsmedlet TDFA i sprejprodukter som säljs till allmänheten.
Kommentarer (0)
Antal visningar (108)
Betyg: Inga betyg

18

dec

2020

Tillfälliga regler om desinfektionsmedel förlängs

Författare:
Med anledning av den fortsatta smittspridningen av covid-19 har Kemikalieinspektionen beslutat att förlänga tillfälliga undantag för desinfektionsmedel. Myndigheten förlänger också ställningstagandet om att inte kontrollera kravet om att finnas med på artikel 95-listan i EU:s biocidförordning.
Kommentarer (0)
Antal visningar (92)
Betyg: Inga betyg

18

dec

2020

Brister i registrering av ämnen

Författare:
En granskning av nästan 1 200 kemiska ämnen som europeiska myndigheter har gjort visar på brister i registreringen av 15 procent av ämnena. Enligt Reach-förordningen ska ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst ett ton registreras hos EU:s kemikaliemyndighet Echa.
Kommentarer (0)
Antal visningar (90)
Betyg: Inga betyg
Första3456789101112Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här