X

Nyhetslista

11

maj

2020

Många produkter från e-handel utanför EU klarar inte kemikaliereglerna

Författare:
Nästan åtta av tio produkter som köpts direkt av företag utanför EU klarade inte kraven i de europeiska kemikaliereglerna. Det visar ett nordiskt tillsynsprojekt om e-handel som Kemikalieinspektionen har lett. Vanliga brister som upptäcktes var att produkterna innehöll förbjudna ämnen som bly och bor.
Kommentarer (0)
Antal visningar (90)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter maj 2020

Tags: kemikalier

11

maj

2020

Fem europeiska myndigheter vill förbjuda PFAS

Författare:
Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra EU-länder har inlett ett arbete för att förbjuda PFAS-kemikalier i EU, i all användning som inte är nödvändig för samhället. Som en del av arbetet har en enkät tagits fram där bland annat företag nu har möjlighet att lämna synpunkter.
Kommentarer (0)
Antal visningar (121)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter maj 2020

Tags: pfas

8

maj

2020

Industribuller

Författare:
Boverket har tagit fram allmänna råd och uppdaterad vägledning för omgivningsbuller utomhus från industriell och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär. Avsikten är att ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för sådant buller.
Kommentarer (0)
Antal visningar (111)
Betyg: Inga betyg

8

maj

2020

Undantag i PBL för tillfälliga vårdbyggnader

Författare:
Riksdagen har genom beslut om ändring i plan- och bygglagen, PBL, gett regeringen ett bemyndigande att föreskriva om undantag från vissa bestämmelser i PBL med anledning av spridningen av en samhällsfarlig sjukdom. Regeringen har även beslutat om en förordning med sådana undantag avseende tillfälliga vårdbyggnader till följd av sjukdomen covid-19. De nya reglerna träder ikraft den 1 maj 2020 men gäller för åtgärder som vidtagits från och med den 15 mars 2020.
Kommentarer (0)
Antal visningar (119)
Betyg: Inga betyg

30

apr

2020

EU-förordning om medicintekniska produkter skjuts upp

Författare:
EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR) skulle börja tillämpas den 26 maj 2020. Till följd av MDR:s komplexitet och utbrottet av covid-19 har EU-parlamentet och rådet beslutat att tillämpningen av MDR ska flyttas fram ett år och i stället börja tillämpas den 26 maj 2021.
Kommentarer (0)
Antal visningar (97)
Betyg: Inga betyg
Första3456789101112Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här