X

Nyhetslista

17

jun

2021

Fortsatt EU-godkännande av glyfosat i växtskyddsmedel

Författare:
Glyfosat är världens mest använda bekämpningsmedel och det nuvarande EU-godkännandet av det verksamma ämnet i växtskyddsmedel går ut i december 2022. Nu har en utvärderingsgrupp bestående av myndigheter från fyra EU-länder kommit fram till att glyfosat lever upp till gällande lagkrav och föreslår därför att godkännandet förlängs.
Kommentarer (0)
Antal visningar (5)
Betyg: Inga betyg

17

jun

2021

Allmänna råd om allas ansvar förlängs till 30 september

Författare:
Folkhälsomyndigheten har förlängt de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 till och med den 30 september.
Kommentarer (0)
Antal visningar (5)
Betyg: Inga betyg

16

jun

2021

Remiss om föreskrifter i arbetslivet

Författare:
Hanteringen av synpunkterna på Arbetsmiljöverkets remiss om föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur går nu in i slutfasen. Under våren har alla synpunkter noga analyserats och texterna har därefter justerats.
Kommentarer (0)
Antal visningar (8)
Betyg: Inga betyg

10

jun

2021

Ändringar i kemikalieskatten för farliga ämnen i elektronik

Författare:
Skatteverket och Kemikalieinspektionen har lämnat in den andra delen av utvärderingen av skatten på farliga ämnen i elektronik till regeringen. Myndigheterna föreslår bland annat att skatten ska baseras på ämnens faroegenskaper så att varor som innehåller ämnen med högre farlighet beskattas mer än varor med mindre farliga ämnen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (15)
Betyg: Inga betyg

9

jun

2021

Föreskrifter om arbetsanpassning från 1 juni

Författare:
De nya föreskrifterna klargör vad arbetsgivaren ska göra när en arbetstagare har behov av arbetsanpassning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med arbetsanpassning för att undvika sjukfrånvaro och för att underlätta återgång i arbetet för arbetstagaren, efter sjukfrånvaro.
Kommentarer (0)
Antal visningar (13)
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här