X

Nyhetslista

23

mar

2021

Hållbarhetskriterier i förnybartdirektivet

Författare:
I promemorian föreslås ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, i lagen (2011:1200) om elcertifikat och i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Kommentarer (0)
Antal visningar (50)
Betyg: Inga betyg

23

mar

2021

Insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

Författare:
Illegal avfallshantering är ett växande problem både nationellt och internationellt, vilket kan få stora konsekvenser för miljön och för människors hälsa. Därför har regeringen beslutat om uppdrag till ett flertal myndigheter, som ska ta fram konkreta förslag på åtgärder.
Kommentarer (0)
Antal visningar (39)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: avfall

23

mar

2021

Klimatbonusen för fordon stärks

Författare:
Klimatbonusen för fordon stärks från den 1 april 2021. Regeringen ändrar reglerna om klimatbonusbilar och höjer klimatbonusen för fordon med nollutsläpp.
Kommentarer (0)
Antal visningar (70)
Betyg: Inga betyg

23

mar

2021

Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Författare:
I promemorian föreslås ett stöd till investeringar i energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.
Kommentarer (0)
Antal visningar (52)
Betyg: Inga betyg

23

mar

2021

EU-gemensam tillsyn av särskilt farliga ämnen

Författare:
Kemikalieinspektionen kommer under 2021 att medverka i ett EU-projekt för att kontrollera särskilt farliga ämnen som kräver tillstånd enligt Reach-förordningen. I projektet deltar inspektörer från 29 EU- och EES-länder. Kemikalieinspektionen startar sin del av projektet i mars.
Kommentarer (0)
Antal visningar (342)
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här