X

Nyhetslista

18

dec

2020

Brister i registrering av ämnen

Författare:
En granskning av nästan 1 200 kemiska ämnen som europeiska myndigheter har gjort visar på brister i registreringen av 15 procent av ämnena. Enligt Reach-förordningen ska ämnen som tillverkas eller importeras i mängder om minst ett ton registreras hos EU:s kemikaliemyndighet Echa.
Kommentarer (0)
Antal visningar (36)
Betyg: Inga betyg

11

dec

2020

Stoppregel för elcertifikatsystemet

Författare:
Riksdagen har beslutat om svensk stoppregel. Beslutet innebär även att elcertifikatsystemet avslutas vid utgången av 2035.
Kommentarer (0)
Antal visningar (33)
Betyg: Inga betyg

11

dec

2020

Nya krav på biomotorbränsle för skattebefrielse

Författare:
Den 1 januari 2021 ändras lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Aktörer som framställer annat motorbränsle gjort av biomassa eller biogas och biogasol måste lämna in anläggningsbesked för att få skattebefrielse.
Kommentarer (0)
Antal visningar (31)
Betyg: Inga betyg

11

dec

2020

Förslag om lag om klimatdeklaration för byggnader

Författare:
Den 10 december överlämnade regeringen en lagrådsremiss med förslag på att införa en ny lag om klimatdeklaration för byggnader. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
Kommentarer (0)
Antal visningar (38)
Betyg: Inga betyg

10

dec

2020

Ny föreskrift om besöksförbud på SÄBO

Författare:
Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om nya föreskrifter som gör det möjligt att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att minska spridningen av covid-19.
Kommentarer (0)
Antal visningar (32)
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här