X

Nyhetslista

22

mar

2021

Ändrade föreskrifter om energideklarationer

Författare:
Den 1 april 2021 träder ändringar i kraft i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED. De berör inspektioner av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem. Inga övergångsregler gäller för ändringarna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (63)
Betyg: Inga betyg

22

mar

2021

Tillfälliga vaccinationslokaler

Författare:
Byggnader som tillfälligt ska användas för vaccination mot covid-19 räknas som tillfälliga vårdbyggnader. Sådana byggnader omfattas därmed av de undantag från plan- och byggreglerna som finns för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder.
Kommentarer (0)
Antal visningar (35)
Betyg: Inga betyg

22

mar

2021

Riktad tillsyn med fokus på smittspridning

Författare:
Arbetsmiljöverket har påbörjat en riktad tillsynsinsats med fokus på smittspridning av covid-19 av bland annat skolor och större byggprojekt.
Kommentarer (0)
Antal visningar (347)
Betyg: Inga betyg

19

mar

2021

Tydligare regelverk gällande medicinteknik

Författare:
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att anpassa svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området. Den nya regleringen om medicintekniska produkter syftar till att skapa enklare och tydligare regler som ska främja innovation och gränsöverskridande handel, samt garantera patientsäkerheten.
Kommentarer (0)
Antal visningar (64)
Betyg: Inga betyg

19

mar

2021

Nya behovs- och miljöbedömningar i plan- och bygglagen

Författare:
För att säkerställa att bestämmelserna i plan- och bygglagen är förenliga med direktivet om miljökonsekvensbedömningar, MKB-direktivet, föreslår regeringen ett antal lagändringar som har överlämnats till Lagrådet.
Kommentarer (0)
Antal visningar (67)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: bygg

12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här