X

Nyhetslista

Publicerad den 8 november 2018

Primärenergital i energideklaration av byggnader

Boverket har beslutat om ändringar i reglerna för energideklaration av byggnader, som börjar gälla den 1 januari 2019. Ändringen innebär att primärenergital införs i energideklarationerna.

Energideklarationen innehåller information om byggnadens energianvändning och används för att jämföra olika byggnader med varandra. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Byggnaders energiprestanda kommer efter ändringarna att uttryckas i primärenergital i stället för specifik energianvändning. Även kravet vid uppförande av en ny byggnad uttrycks i primärenergital. Energiklassen kommer att baseras på primärenergitalet i stället för den specifika energianvändningen. Specifik energianvändning kommer dock fortfarande att finnas med som tilläggsinformation i energideklarationens sammanfattning.

Till skillnad från den specifika energianvändningen som anger köpt energi som går åt för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel, tar primärenergitalet även hänsyn till vilken energibärare som används och byggnadens geografiska placering. Det betyder att det blir lättare att jämföra byggnader över hela landet.

Regelverket kring byggnaders energiprestanda styrs genom energiprestandadirektivet. Detta direktiv ska följas av samtliga medlemsstater inom EU. Under 2017 genomförde regeringen ändringar i plan- och byggförordningen, som ett steg i implementeringen av energiprestandadirektivet. Det fastställdes där att byggnaders energiprestanda ska uttryckas i primärenergital. Energihushållningsreglerna ändrades som en följd av detta, och primärenergitalet infördes i Boverkets byggregler, BBR. Enligt energiprestandadirektivet ska byggnadens energiprestanda fastställas enligt samma metod vid krav på nya byggnader som i energideklarationerna. Därför ändras nu även föreskrifterna för energideklarationerna.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (866)

Författare:

Kategorier: Nyheter november 2018

Tags: energi , byggnad , bostad

Skriv ut

Fler länkar

  • BoverketPrimärenergital i energideklaration av byggnader

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här