X

Nyhetslista

Publicerad den 17 oktober 2018

Rapport om hormonstörande ämnen i livsmedel

Experter från de nordiska livsmedelsmyndigheterna, industri, branschorganisationer, konsumentorganisationer och forskare från de nordiska länderna har diskuterat hur utfasningen av hormonstörande ämnen inom livsmedelskedjan ska gå till. Diskussionerna har resulterat i en rapport från Nordiska Ministerrådet och en omfattande sammanställning av hormonstörande ämnen i livsmedel och deras verkningsmekanismer.

Diskussionerna är en följd av EU-kommissionens arbete med att ta fram vetenskapliga kriterier för hormonstörande ämnen som används i bekämpningsmedel. Samtidigt som det är mycket önskvärt att hormonstörande ämnena tas bort saknas det ibland bra alternativ till de produkter som försvinner.

Alla inblandade parter i de nordiska diskussionerna var överens om att det viktiga är att det finns en EU-gemensam lagstiftning baserad på vetenskaplig riskvärdering. Det garanterar att alla inom EU får samma förutsättningar och alla aktörer behandlas lika.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (657)

Författare:

Kategorier: Nyheter oktober 2018

Tags: livsmedel , hormonstörande

Skriv ut

Fler länkar

  • LivsmedelsverketRapport om verkningsmekanismer av hormonstörande ämnen i livsmedel

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här