X

Nyhetslista

Publicerad den 10 maj 2017

Regeringen vill öka takten att byta ut problemkemikalier

I betänkandet ”Substitution i Centrum – stärkt konkurrenskraft med kemikaliesmarta lösningar” föreslås att regeringen inrättar ett centrum för substitution av farliga ämnen i varor och kemiska produkter.

Centrumet bör inrättas som en självständig organisation genom ett gemensamt initiativ mellan stat och näringsliv. Substitutionscentrumet ska i första hand rikta sig till handlande konsumentnära företag – främst små och medelstora företag och de som hanterar varor. Med den utformning och inriktning som utredningen föreslår kan centrumet stimulera kemikaliesmart produkt- och affärsutveckling.

Regeringen intensifierar på det här sättet arbetet för att förverkliga målet om en giftfri vardag. Målsättningen är att centrumet ska ge stöd till företag och andra aktörer att minska användningen av problemkemikalier och finna bättre alternativ.

Regeringens särskilda utredare Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare för näringslivet, har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett centrum för ökad substitution av farliga ämnen i kemiska produkter och varor.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (999)

Författare:

Kategorier: Nyheter maj 2017

Tags: kemikalier

Skriv ut

Fler länkar

  • RegeringenRegeringen vill öka takten att byta ut problemkemikalier

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här