X

Nyhetslista

Publicerad den 9 mars 2021

Regler för butiker, varuhus, gallerior, badhus, gym och sportanläggningar

Nya regler från den 6 mars. Folkhälsomyndigheten har enligt covid-19-lagen möjlighet att besluta om smittskyddsåtgärder i butiker, varuhus, köpcentrum och gallerior, bland annat om begränsning av antalet besökare i lokalerna.

Från och med den 6 mars gäller följande:

Varuhus, butiker, badhus gym- och sportanläggningar

• Maxantalet för verksamhetens totala yta får aldrig överstiga 500 personer. Det maximala antalet besökare i lokalerna ska även fortsättningsvis beräknas på sådant sätt att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
• Varuhus och butiker ska vidta lämpliga åtgärder för att personer besöker verksamheten en och en, utan sällskap (gäller inte badhus, gym- och sportanläggningar).

Butiker, gallerior och köpcentrum

• Verksamheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att besökare kommer en och en utan sällskap med någon annan person.

Att sätta ett tak för antalet personer som får vistas i de allmänna utrymmena i en galleria eller ett köpcentrum är inte möjligt. Det kan finnas arbetsplatser, vårdinrättningar och anslutningar till kollektivtrafik som inte kan nås på annat sätt.
Personer i behov av stöd samt barn är undantagna från uppmaningen att gå in i butiker en och en.
Bestämmelserna träder ikraft den 6 mars och gäller till och med den 11 april.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (107)
Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här