X

Nyhetslista

Publicerad den 23 juni 2021

Regler om IMD träder i kraft 1 juli

Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme. IMD för tappvarmvatten för flerbostadshus krävs vid ombyggnad som omfattar en ny installation eller väsentlig ändring av en befintlig installation.

Kravet på IMD är en följd av EU:s direktiv om energieffektivisering. Syftet är att boende genom IMD får veta vad deras energianvändning kostar för att de aktivt ska kunna spara energi genom att sänka innetemperaturen eller använda mindre tappvarmvatten.

Kravet på IMD gäller för flerbostadshus med en energiprestanda, primärenergital, som överstiger 180 kWh/m2 och år i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län och 200 kWh/m2 och år i övriga Sverige. Energiprestanda i denna form anges direkt i energideklarationer upprättade från och med 1 januari 2019.

Möjlighet från undantag från IMD finns. Det gäller om det inte är tekniskt genomförbart och om investeringen inte är lönsam med hänsyn till möjliga energibesparingar. Om kulturhistoriska värden, konstnärliga värden etc. i värdefulla byggnader förvanskas anses IMD inte vara tekniskt genomförbart.

Undantag från IMD medges om flerbostadshuset energieffektiviseras så att energiprestanda blir bättre än gränsvärdet. Här gäller att energieffektiviseringen ska vara genomförd den 1 juli 2023 eller den 1 juli 2026 om den görs i samband med annan ombyggnad.

Byggnadsnämnden i kommunen har tillsyn över IMD. Boverkets föreskrifter innehåller metod för att beräkna lönsamhet och närmare beskrivning av undantag.

Regeringen föreslår att ett nytt energieffektiviseringsstöd införs under perioden 2021–2023. Byggnadsägaren har möjlighet att söka detta stöd om man vill energieffektivisera i syfte att få undantag från IMD värme. Boverket kommer att informera närmare om energieffektiviseringsstödet under hösten.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (63)

Författare:

Kategorier: Nyheter juni 2021

Tags: energi , bostad

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här