X

Nyhetslista

Publicerad den 2 januari 2017

Samråd enligt Sevesolagstiftningen


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram ett PM om samråd enligt Sevesolagstiftningen som ska vara ett stöd för både verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet.

Alla verksamhetsutövare ska i sitt säkerhetsarbete, utöver förhållandena vid den egna verksamheten, även ta hänsyn till andra faktorer i omgivningen som kan påverka säkerheten. Detta är ett löpande arbete som beror både av vad som händer inom verksamheten och i omgivningen.

Syftet med samrådet är att utreda vilka omgivningsfaktorer som kan påverka säkerheten vid verksamheten. Sådana faktorer kan vara andra Sevesoverksamheter och verksamheter som inte omfattas av Sevesolagen. Andra faktorer kan vara av naturliga orsaker såsom höga vattennivåer, ras och skred, stormar, åskoväder mm. Ytterligare exempel kan vara projekt utanför verksamheten som t.ex. ett nytt järnvägsspår eller annan infrastruktur.

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1116)
Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här