X

Nyhetslista

Publicerad den 12 september 2018

Sektorsstrategier för energieffektivisering

Energimyndigheten har beslutat om vilka fem sektorer som ska ta fram strategier för energieffektivisering. Nu påbörjas samtal och möten med aktörer inom respektive sektor.
Just nu pågår den andra fasen av programmet Sektorsstrategier för energieffektivisering. Genom dialog och samarbeten ska aktörer inom respektive sektor tillsammans ta fram en strategi för att uppnå en mer resurseffektiv energianvändning.

Det är Energimyndigheten som ansvarar för strategierna och sätter ramarna för processen. Tillsammans med branscher och aktörer ska sedan visioner, mål och handlingsplaner tas fram inom varje sektor. Sektorsstrategierna ska på så vis katalysera den drivkraft som redan finns hos svenska aktörer.

De sektorer som ingår i programmet är:

• Produktion i världsklass
• Framtidens handel och konsumtion
• Resurseffektiv bebyggelse
• Flexibelt och robust energisystem
• Fossilfria transporter

Under våren 2018 har sektorsstrategiprogrammet börjat ta form och nu trappas arbetet upp med att hitta relevanta samarbeten ute i samhället.

Energimyndigheten välkomnar alla aktörer som kan och vill delta i arbetet med sektorsstrategierna. Förutom att bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen kan ett deltagande även ge många nyttor för den enskilda organisationen.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (668)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2018

Tags: energi

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här