X

Nyhetslista

Publicerad den 26 maj 2021

Sju nya ämnen blir narkotika

Regeringen har beslutat att sju nya ämnen blir narkotika från och med den 25 maj 2021. Dessutom tas internationell förteckning ”N IV” bort för två biologiska material som redan listas i förteckningen LVFS 2011:10 efter beslut fattat av FN:s narkotikakommission. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att 5F-EMB-PICA, 5F-EDMB-PICA, CUMYL-4CN-B7AICA, CUMYL-CBMINACA, 2F-viminol, 1B-LSD och 3F-alfa-PVP ska klassas som narkotika från och med den 25 maj 2021 (SFS 2021:301).

2F-viminol, CUMYL-4CN-B7AICA, 3F-alfa-PVP och 1B-LSD har tidigare reglerats genom förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Utöver detta tas internationell förteckning ”N IV” bort för de biologiska materialen cannabis och cannabisharts enligt beslut fattade av FN:s narkotikakommission, Commission on Narcotic Drugs. Beslutet gäller från och med den 21 januari 2021.

De nya ämnena förs in i förteckning I

Inget av ämnena används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2021:39, ändring publicerad 2021-05-19). Ändringen innebär att det från och med den 25 maj krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

För två biologiska material görs ändring i uppgift om internationell förteckning

Läkemedelsverket har även uppdaterat föreskrifterna LVFS 2011:10 med förändring av uppgift om internationell förteckning för cannabis och cannabisharts som redan är narkotika i Sverige. Ändringen innebär att förteckning IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention tas bort, men ämnena finns dock kvar i förteckning I i 1961 års konvention. Ändringen av internationell förteckning har därför inte någon praktisk betydelse.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (83)

Författare:

Kategorier: Nyheter maj 2021

Tags: narkotika

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här