X

Nyhetslista

Publicerad den 6 mars 2018

Sju nya ämnen på kandidatförteckningen

Sju nya ämnen har lagts till på EU:s kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen. Dessutom har det fastställts att bisfenol A, som redan finns på kandidatförteckningen, är hormonstörande i miljön. Tre kadmiumföreningar fördes upp på listan efter förslag från Sverige.

EU:s kandidatförteckning är en lista över ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön. Ämnen på kandidatförteckningen omfattas av särskilda krav på information och anmälan enligt EU:s kemikalieförordning Reach. Ämnena kan också senare komma att omfattas av tillståndskrav. Den 15 januari 2018, uppdaterade EU:s kemikaliemyndighet Echa kandidatförteckningen med sju nya ämnen:

Bens(a)antracen. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är carcinogent och persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt att det är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande.

Krysen. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är carcinogent och persistent, bioackumulerbart och toxiskt (PBT) samt att det är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande.

Kadmiumhydroxid. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är carcinogent och mutagent i könsceller samt orsakar allvarlig skada på njurar och benvävnad efter långvarig exponering.

Kadmiumkarbonat. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är carcinogent och mutagent i könsceller samt orsakar allvarlig skada på njurar och benvävnad efter långvarig exponering.

Kadmiumnitrat. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är carcinogent och mutagent i könsceller samt orsakar allvarlig skada på njurar och benvävnad efter långvarig exponering.

Dechlorane Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är mycket svårnedbrytbart och mycket bioackumulerande.

Reaktionprodukter av tiadiazolidin, formaldehyd, heptylfenol m fl. Ämnet har förts upp på förteckningen på grund av att det är hormonstörande i miljön.

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har också identifierat ämnet bisfenol A som hormonstörande i miljön. Bisfenol A finns sedan tidigare på kandidatförteckningen på grund av ämnets reproduktionsstörande och hormonstörande egenskaper för människors hälsa. Bisfenol A används vid tillverkning av polykarbonat- och epoxiplaster och som antioxidant i PVC-plast.

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (746)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2018

Tags: kemikalier , kandidatförteckning

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här