X

Nyhetslista

Publicerad den 28 april 2017

Starkt motstånd mot lagförslag om mikroplaster

Regeringens förslag om att förbjuda mikroplaster i kosmetika möter kraftigt motstånd från remissinstanser och oppositionspartier.

Motståndet mot regeringens förslag om att förbjuda mikroplaster i kosmetika möter kritik. Branschorganisationen Kosmetik- och hygienföretagen anser att förslaget strider mot proportionalitetsprincipen och att lagförslaget riktar sig mot ett problem som redan är på väg att lösas. Kosmetik- och hygienföretagen är också kritiska till att författarna till lagförslaget inte skiljer på plast och polymerer vilket enligt branschorganisationen leder till att regeringens definition av plast bland annat innebär att saker som cellulosa, DNA och proteiner är plast och att till och med växter och djur därmed till stora delar också är att räknas som plast.

Många remissinstanser är också kritiska till den föreslagna skrivningen om hur man kan få dispens från förbudet. I föreslaget står det att: ”Om plastpartiklar som består av naturligt förekommande polymerer kan användas i kosmetiska produkter utan risk för skada på miljön måste därför avgöras från fall till fall.” Men det här kommer inte att fungera enligt flera remissinstanser.

Havsmiljöinstitutet påpekar att det i dagsläget inte finns några framtagna standardmetoder för att bedöma toxicitet hos plastpartiklar. Därför blir det i praktiken svårt att tillämpa möjligheten till undantag. Göteborgs universitet håller med och även Greenpeace menar att reglerna om dispens är för otydliga.

Den bredaste kritiken riktas dock mot att den nya lagen är en nationell särlagstiftning i en fråga som enligt kritikerna helst ska lösas på EU-nivå.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1020)

Författare:

Kategorier: Nyheter april 2017

Tags: plast , plastpartiklar , mikroplast

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här